Handvest Bescherming Persoonsgegevens

Ontdek
 • Gegevensbescherming
Het is voor Grand Chambéry Alpes Tourisme erg belangrijk u goed te informeren over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Zij worden verzameld en gebruikt om u diensten producten te kunnen bieden die aangepast zijn aan uw situatie.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepasbare wetgeving op gebied van bescherming persoonsgegevens, waaronder:

 • de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens (gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978);
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Verwerking van verzamelde gegevens

Grand Chambéry Alpes Tourisme verzamelt, als verwerkingsverantwoordelijke, deze informatie voor toeristische promotie, en informatie bestemd voor bezoekers en inwoners van het gebied Chambéry Montagnes.

De door GCAT verzamelde gegevens via formulieren worden potentieel verwerkt:

 • Om aan het verzoek van een klant te kunnen voldoen, schriftelijk of elektronisch, mocht het nodig zijn om toeristische informatie over het gebied te versturen: toeristische kaart, welkomstgids, accommodatiegids, agenda’s en diverse lijsten…
 • Om hem, wanneer hij hiervoor toestemming gegeven heeft, praktische en nuttige informatie op te sturen die hij ter plaatse nodig kan hebben, of om zijn verblijf voor te bereiden. Deze berichten worden meestal in de week voor het verblijf en de week na het verblijf verstuurd, maar kunnen ook vaker verstuurd worden bij urgente informatie.
 • Om hem, wanneer hij hiervoor toestemming gegeven heeft, informatie betreffende toerisme en/of evenementen over het gebied te sturen via informatiebrieven. De frequentie hiervan kan variëren, maar is maximaal maandelijks.
 • Om hem, wanneer hij hiervoor toestemming gegeven heeft, aanbiedingen voor accommodaties, activiteiten of recreatie in het gebied te sturen via informatiebrieven, waarvan de frequentie kan variëren maar maximaal maandelijks is.

De verzamelde persoonsgegevens, die later door Grand Chambéry Alpes Tourisme verwerkt zullen worden, betreffen informatie die de klant vrijwillig gegeven heeft via de formulieren.

De klant staat toe dat Grand Chambéry Alpes Tourisme deze persoonsgegevens opslaat in een bestand dat digitaal verwerkt zal worden voor de goede functionering en beheer van de klantenrelatie, voor marktonderzoek of statistieken, of het versturen van informatie over zijn producten en merken.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn.

De gegevens zullen bewaard worden zolang de klant en Grand Chambéry Alpes Tourisme contact met elkaar hebben, en tot maximaal nog een jaar na beëindiging van de deze relatie.

Ze zijn bestemd voor de EPIC Grand Chambéry Alpes Tourisme. Ze zullen alleen doorgegeven worden aan partners, dienstverleners en professionals bevoegd in het kader van de activiteiten van Grand Chambéry Alpes Tourisme.

Maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen zijn er technische- en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de van toepasbare wetgeving.

Deze maatregelen garanderen de veiligheid en compleetheid van uw gegevens. Zo wordt voorkomen dat uw gegevens vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden doorgegeven worden.

Daarbij respecteren alle medewerkers van Grand Chambéry Alpes Tourisme, en ieder ander persoon die voor ons de persoonsgegevens zou kunnen verwerken alle regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en zullen de vertrouwelijkheid hiervan waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de van toepasbare wetgeving beschikt u over meerdere rechten, waaronder:

 • recht op inzage: U heeft in principe recht op inzage in ál uw persoonsgegevens. Maar dit kan heel veel zijn. Bedenk daarom van tevoren waarin u precies inzage wilt. En geef dit aan in uw verzoek;
 • recht op rectificatie: u kunt vragen om rectificatie wanneer de u betreffende informatie onjuist of onvolledig zijn;
 • recht op vergetelheid: u kunt de definitieve verwijdering van uw gegevens vragen, onder andere omdat ze niet meer nodig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst;
 • recht van bezwaar: u heeft de mogelijkheid te een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor bepaalde verwerkingen, bijvoorbeeld voor communicatie;
 • recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken tot een specifieke verwerking;
 • recht op intrekking: u kan uw toestemming op ieder moment intrekken voor alle verwerkingen waarvoor we dit gevraagd hebben;
 • het recht om een klacht in te dienen bij CNIL, de Franse AP: wanneer u vindt dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt een klacht indienen bij CNIL.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek per brief of e-mail in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming:

Per post:
Agglomération de Grand Chambéry
Délégué à la Protection des Données personnelles
106 allée des Blachères
73000 CHAMBÉRY – FRANKRIJK

Om de uitoefening van uw rechten eenvoudig te kunnen verwerken en behandelen, wordt u verzocht een kopie van uw identificatiebewijs voorzien van handtekening bij te voegen, alsmede elk andere informatie dat belangrijk, volledig en nauwkeurig is ter aanvulling van uw verzoek. U zal zo snel mogelijk antwoord krijgen; in elk geval na een maand vanaf het moment dat het verzoek ontvangen is. Dit termijn kan verlengd worden tot twee maanden, naar gelang het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht, en het aantal verzoeken. U zult in dit geval op de hoogte gesteld worden van deze vertraging, en de motieven met de betrekking hiertoe binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Franse autoriteit persoonsgegevens, CNIL.